Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Zasady ogólne

1. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać telefonicznie, pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie Szkoły albo u koordynatora.
2. Każdy, kto uczył się danego języka obcego wcześniej, przed rozpoczęciem kursu przystępuje do testu kwalifikacyjnego, w celu dopasowania odpowiedniego poziomu grupy. W przypadku kursów dla dzieci kwalifikacja odbywa się w porozumieniu z opiekunami na podstawie wywiadu.

3. Po zgłoszeniu chęci uczestnictwa w kursie i napisaniu testu kwalifikacyjnego, Szkoła stara się jak najszybciej znaleźć Słuchaczowi miejsce w grupie na odpowiednim poziomie, we wskazanej przez niego placówce.
4. Jeżeli okaże się, że aktualnie nie ma miejsc w żadnej z grup danego poziomu, Słuchacz będzie mógł rozpocząć kurs dopiero po skompletowaniu nowej grupy.
5. Naukę można rozpocząć w dowolnym terminie, przy czym na kurs można się zapisać na minimum jeden miesiąc.
6. Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty kursowej i wypełnienie karty wpisowej.
7. Osoby, które nie wypełniły karty wpisowej, nie mogą brać udziału w zajęciach.
8. Druk Karty wpisowej można otrzymać w sekretariacie Szkoły lub pobrać z witryny internetowej Szkoły.
9. Każdy Słuchacz ma możliwość skorzystania z 1 spotkania próbnego przed uiszczeniem jakiejkolwiek opłaty. Lekcje próbne są bezpłatne tylko w przypadku niezapisania się na kurs po ich wykorzystaniu. W przypadku kontynuowania kursu podlegają opłacie tak jak pozostałe lekcje.