Peritus - Speed School, ul. Zgoda 5, 00-018 Warszawa, tel. 606-621-488, 22 423-23-24 biuro@speak.com.pl Uczymy skutecznie mówić już w 6 językach!

Metoda bezpośrednia i metoda tradycyjna - porównanie

Metoda bezpośrednia - SPEAK DIRECT METHOD © Metody tradycyjne
1. 1.
Szybkie, dynamiczne tempo lekcji – każdy uczeń wzywany jest to wypowiedzi średnio 18-20 razy podczas 1 lekcji Zajęcia bardziej statyczne, monotonne, uczeń ma możliwość odezwać się zaledwie kilka razyciągu lekcji
2. 2.
Największy nacisk na lekcji położony jest na naukę płynnego mówienia pełnymi zdaniami Znaczną część lekcji zajmuje czytanie, pisanie, słuchanie nagrania z płyty
3. 3.
Lektor mówitempie mowy native speaker’a lub szybciej (ok. 230 złów na minutę), aby „oswoić” uszy kursantów z naturalnym tempem w jakim język jest używany na co dzień Lektor często cedzi słowa, starając się w ten sposób być bardziej zrozumiałym
4. 4.
Lektor oczekuje odpowiedzi natychmiast po zadaniu pytania, nie daje czasu na myślenie, wyrabiając przez to w kursantach odruch budowania wypowiedzi automatycznie, natychmiast, bez zastanawiania się – co uczy myślenia w języku obcym Lektor daje czas na zastanowienie nad odpowiedzią, co dopuszcza myślenie w języku ojczystym i dopiero potem tłumaczenie wypowiedzi na język obcy
5. 5.
Uczeń pracuje przede wszystkim na lekcji, powtórek materiału jest tak dużo, że materiał zostaje wystarczająco utrwalony, bez konieczności zadawania prac domowych a tym samym obciążania ucznia dodatkowa pracą Uczeń dużo pracuje w domu – odrobienie zadanej pracy domowej jest zazwyczaj podstawą i warunkiem efektywnego uczestnictwa w następnej lekcji w klasie
6. 6.
Lekcje bardziej opłacalne finansowo – kursant uczy się przede wszystkim w czasie lekcyjnym, za który płaci W czasie lekcji uczeń często pracuje samodzielnie z podręcznikiem, a więc wykonując pracę którą mógłby zrobić w warunkach domowych a nie w czasie, za który płaci
7. 7.
Nie ma monotonnych czytanek, sekcji słuchania i ćwiczeń gramatycznych. Skupienie uwagi na gramatyce - strata czasu dla osoby, chcącej nauczyć się płynnego porozumiewania się w języku obcym
8. 8.
Gramatyka uczona jest w sposób praktyczny, bez konieczności uczenia się reguł na pamięć, i za chwilę ćwiczona na żywych przykładach, a następnie utrwalana w dziesiątkach przykładów w mowie Gramatyka często wykładana „na sucho”, ze zbyt małą liczbą ćwiczeń na utrwalenie jej
9. 9.
Uwzględnia fakt, że nauka języka nie jest stricte akademickim przedmiotem, ale umiejętnością oparta na powtórkach, na ciągłym ćwiczeniu (tak jak np. nauka gry na instrumencie muzycznym) Często podchodzi do nauki języka jak do nauki przedmiotów takich jak przyroda czy matematyka, gdy tymczasem zrozumienie reguł rządzących językiem nie wystarczy do biegłego posługiwania się nim
10. 10.
Wysoka skuteczność oraz 4 razy szybsze tempo nauki Długi czas nauki i brak gwarancji osiągnięcia określonego poziomu
11. 11.
Płyta dołączona do podręcznika zawiera średnio 20 godzin nagrań Płyta dołączona do podręcznika zawiera średnio 1-2 godziny nagrań